SPECIALISATIES

REVALIDATIE VAN CVS / FIBROMYALGIE

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een ziektetoestand die zich manifesteert in het bewegingsapparaat.

Die uit zich door chronische spierpijn en spierstijfheid, vaak vergezeld met vermoeidheid. 

CVS ( Chronisch vermoeidheidssyndroom)

CVS-patiënten kampen met ernstige vermoeidheidsproblemen.

Dit gaat meestal gepaard met een groot aantal psychische en lichamelijke klachten.

Klachten

Vaak bevinden deze patiënten zich in een vicieuze cirkel.

Door vermoeidheid en pijn bewegen ze minder gemakkelijk en minder frequent zodat bewegen steeds moeilijker wordt en de conditie stelselmatig achteruitgaat.

Behandelingsmethode

Terug kunnen en durven bewegen is het doel van deze revalidatie.

Iedere patiënt ontdekt onder begeleiding zelf zijn grenzen en probeert deze beetje bij beetje te verleggen. 

Hierdoor wordt de conditie stap voor stap opgebouwd, op punt gesteld en krijgt men opnieuw zin en plezier in beweging.

Aanvullend bieden wij ook Aquatherapie aan. 

We zien Aquatherapie als een aanvulling naast de kinesitherapiebehandelingen in onze praktijk.

Door de opwaartse druk van water worden de gewrichten minder belast en kunnen we de spieren op een andere manier gaan oefenen.

 

 

 

 

Behandelingsmethode